Zasiłek rodzinny w Holandii

Zasiłek rodzinny w Holandii

Ideą zasiłku rodzinnego w Holandii jest pokrywanie przez rząd części wydatków jakie ponoszą rodzice z tytułu wychowywania dziecka. Są one przeznaczone zarówno dla osób zamieszkujących w Holandii lub zatrudnionych na terenie kraju, którzy posiadają dzieci w wieku do 18 lat. Wypłaty zasiłków rodzinnych w Królestwie Niderlandów dokonywane są przez SVB.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny w Holandii?

Państwo wypłaca zasiłek rodzinny na dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia. Kwestia tego komu zasiłek przysługuje regulowana jest przez powszechną ustawę o świadczeniach rodzinnych, która określa również jego wysokość.
Jeśli chcemy uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego konieczne jest ubezpieczenie z tego tytułu. Prawo zakłada przyznanie świadczeń na dzieci własne oraz:

 • Dla dzieci dla których jest się rodziną zastępczą,
 • Dla dzieci adoptowanych,
 • Pasierbów,
 • Innych dzieci utrzymywanych i wychowywanych w rodzinie jako własne.

Co wpływa na wysokość zasiłku rodzinnego w Holandii?

Świadczenia rodzinne uzależnione są od wieku dziecka. Pierwsze podwyższenie kwoty następuje w chwili gdy dziecko kończy 6 lat, a następnie znów rośnie w wieku lat 12.

W niektórych przypadkach rodzice, którzy ponoszą wysokie koszty związane z zamieszkiwaniem niepełnosprawnego dziecka poza domem mogą ubiegać się o podwojenie kwoty zasiłku.

Kiedy wypłacany jest zasiłek rodzinny?

SVB dokonuje wypłat zasiłku rodzinnego co kwartał. Pierwsza wypłata przypada na pierwszy kwartał po miesiącu, w którym dziecko przyszło na świat. Okresy zasiłkowe rozpoczynają się więc w styczniu, kwietniu, lipcu lub październiku. SVB dokonuje wypłaty po upływie danego kwartału.

W sytuacji gdy adoptujemy dziecko lub od niedawna zamieszkujemy na terenie Holandii prawo do zasiłku rodzinnego może zostać uznane od innego terminu.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Holandii?

 1. Od niedawna mieszkasz lub pracujesz w Holandii
  Złożenia wniosku można dokonać poprzez identyfikator DigiD. Jeśli jeszcze go nie posiadasz możesz wystąpić o jego nadanie i wówczas ubiegać się o świadczenia.
 2. Mieszkasz w Holandii i Twoje dziecko urodziło się w Holandii
  Po narodzinach dziecka musisz zgłosić ten fakt w urzędzie gminy, po upływie 2-4 tygodni od zgłoszenia otrzymasz pismo od SVB, wówczas należy złożyć wniosek za pomocą Moje SVB. Jeśli po 4 tygodniach pismo nadal się nie pojawiło należy skontaktować się z urzędem. W przypadku narodzin drugiego lub kolejnego dziecka na terenie Holandii nie ma konieczności składania nowych wniosków gdyż SVB w sposób automatyczny dokonuje naliczenia odpowiedniej kwoty. W pierwszych 4 miesiącach życia dziecka należy bezwzględnie zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego, w innej sytuacji firma ubezpieczeniowa może odmówić pokrycia kosztów opieki medycznej.
 3. Mieszkasz poza Holandią
  Zamieszkując poza krajem i chcąc ubiegać się o holenderski zasiłek rodzinny można to zrobić jedynie w sytuacji gdy posiadamy obywatelstwo państwa członkowskiego UE/EOG lub państwa z którym Holandia podpisała konwencję o zabezpieczeniu społecznym.
 4. Inne : w Twoim domu zamieszkało dziecko, zaadoptowałeś dziecko, w Twoim domu zamieszkało dziecko partnera, dziecko mieszka u Ciebie a osoba, która wystąpiła o zasiłek rodzinny wyprowadziła się, zostałeś rodziną zastępczą.
  W wymienionych powyżej sytuacjach również możesz złożyć wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego z zastosowanie identyfikatora DigiD. Należy zgłosić fakt przysługiwania nam zasiłku rodzinnego jako zmianę sytuacji rodzinnej.

Wysokość zasiłku rodzinnego w Holandii

Podane wartości zasiłku rodzinnego obowiązują od lipca 2016, świadczenia wypłacane są raz na kwartał

 • Dziecko w wieku 0-5 lat – 197,51 Euro na dziecko
 • Dziecko w wieku 6-12 lat – 239,84 Euro na dziecko
 • Dziecko w wieku 12-17 lat – 282,16 Euro na dziecko

Kiedy ustaje prawo do zasiłku?

Prawo do zasiłku rodzinnego ustaje w momencie ukończenia przez dziecko 18 lat. W celu ustalenia momentu wygaśnięcia prawa do zasiłku SVB bierze pod uwagę pierwszy dzień kwartału, w którym dziecko kończy 18 lat, jeśli tego pierwszego dnia nie skończyło jeszcze 18 lat zasiłek za cały kwartał jest jeszcze wypłacany. Prawo do zasiłku ustaje również w następujących sytuacjach:

 • Dziecko nie ukończyło jeszcze 18 roku życia ale osiąga wysokie dochody z pracy dorywczej,
 • Podejmujesz pracę lub osiedlach się poza granicami Holandii,
 • Dziecko zmarło,
 • Dziecko wyprowadza się z domu a na jego utrzymanie przeznaczasz do 416 Euro kwartalnie,
 • Dziecko będzie mieszkać poza granicami Holandii,
 • Dziecko ma 16 lub 17 lat i nie uczęszcza do szkoły w celu zdobycia podstawowych kwalifikacji, lub ma prawo do dofinansowania studiów w postaci pożyczki studenckiej – wówczas prawo do zasiłku ustaje nawet jeśli nie skorzysta z dofinansowania.

Dopuszczalne dochody dziecka

Dzieci w wieku 16-17 lat często osiągają własne dochody z pracy dorywczej. Przed ukończeniem przez nie 16 roku życia przychody te nie są brane pod uwagę w kwestii ustalania prawa do zasiłku rodzinnego. Aby prawo do zasiłku rodzinnego nie ustało dziecko nie może zarobić więcej niż 1266 Euro na kwartał, w czasie wakacji 1300 Euro. Są to kwoty netto. Wszystkie dochody dziecka przewyższające kwotę 1266 Euro netto należy zgłaszać.

Co uznawane jest za dochód?

 • Pensja,
 • Wynagrodzenie za staż,
 • Dochody z własnej działalności gospodarczej,
 • Zwroty kosztów od pracodawcy, np. za okulary ochronne, podróż, ubranie robocze,
 • Koszty ponoszone przez pracodawcę, np. za zakwaterowanie czy wyżywienie,Zwrot pobranej zaliczki na poczet podatku dochodowego.

Pod uwagę nie bierze się następujących dochodów:

 • Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego,
 • Kieszonkowe,
 • Dodatek wakacyjny.

Możliwe jest również uzyskanie dodatku do zasiłku rodzinnego. Jest on uzależniony od dochodu rodziny i wypłacany przez holenderski Urząd Skarbowy. Prawo do dodatku na dziecko wygasa w miesiącu, w którym kończy ono 18 lat i za ten miesiąc po raz ostatni zostanie wypłacony.

Jeśli realia holenderskie Cię przerastają i potrzebujesz pomocy w sprawnym załatwieniu wszelkich spraw urzędowych, w tym również w złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego koniecznie zgłoś się do nas. Firma Financiele ABC powstała z myślą o Tobie, z myślą o Polakach na obczyźnie i pomocy im w nauce funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

admin