Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Praca poza granicami rodzimego kraju wiąże się dla wielu osób ze znaczną niewiedzą w kwestii własnych praw. Bariera językowa sprawia, że niekiedy trudno nam uzyskać wszelkie informacje, które mogą okazać się dla nas niezwykle korzystne. Do takich kwestii należy zaliczyć zasiłek dla osób bezrobotnych w Holandii, który należy się każdej osobie, która:

  • Przez okres 36 tygodni (9 miesięcy) pracowała przez co najmniej 26 tygodni – w praktyce oznacza to, że w czasie tych 9 miesięcy mogliśmy nie pracować z powodu choroby bądź np. urlopu jedynie przez 10 tygodni.
  • Zakończenie stosunku pracy wynikło z winy innej niż danej osoby, np. jako skutek zakończenia się okresu trwania umowy, kontraktu lub zwolnienie.
  • Nie posiada aktualnie żadnego innego zatrudnienia.
  • Przedstawiamy swoje miejsce pobytu w Holandii – nie ma konieczności posiadania zameldowania na terenie Królestwa Niderlandów, wystarczy, że deklarujemy swoje miejsce pobytu na terenie kraju.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Osoby, które spełniają powyższe wymogi mogą mieć przyznany zasiłek dla bezrobotnych w Holandii na czas od minimalnie 3 miesięcy do maksymalnie 38 miesięcy.
Kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Konieczne jest przedłożenie wniosku w Urzędzie Pracy w ciągu maksymalnie dwóch dni od momentu zakończenia stosunku pracy.
Wiele osób decyduje się na wcześniejsze przedłożenie dokumentów. Wówczas przedstawiają w urzędzie swoją sytuację, przykładowo za miesiąc nastąpi koniec kontraktu i pozostanę bez zatrudnienia.

Zbyt późne złożenie wniosku może skutkować cofnięciem prawa do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli złożymy wniosek wcześniej bądź później Urząd Pracy będzie wymagał od nas wyjaśnienia. W razie gdy będą one niewystarczające możemy zostać ukazani pouczeniem lub grzywną.

Urząd dokonuje rozpatrzenia naszego wniosku w tym sprawdzenia czy w ostatnim czasie pracowaliśmy przez co najmniej 26 z 36 tygodni od momentu złożenia wniosku. Cala procedura pochłania czas około jednego miesiąca, dlatego warto złożyć wniosek wcześniej.

Kiedy wniosek może spotkać się z odmową?

Sytuacje takie są stosunkowo częste, najczęściej z dwóch powodów:

  • Brak odpowiedzi na korespondencje – w momencie gdy przychodzi do nas list mamy najczęściej 2-3 dni aby stawić się w urzędzie. Dlatego warto podać swój faktyczny adres pobytu lub zaufanej osoby, która szybko przekaże korespondencję, inaczej może się okazać że nie dostaniemy zasiłku.
  • Wyjazd z Holandii np. powrót do Polski w czasie gdy staramy się o zasiłek dla bezrobotnych. W tym okresie gdy trwa weryfikowanie naszego wniosku powinniśmy przez cały czas pozostawać w Holandii, aby w razie czego stawić się w urzędzie.

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Holandii?

Maksymalna wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Holandii to 2750 Euro brutto. Jednak to ile dostaniemy uzależnione jest od naszych średnich dochodów przez ostatnie 36 tygodni.

W pierwszych dwóch miesiącach zasiłkowych można uzyskać maksymalnie 75% średniego wynagrodzenia z ostatnich miesięcy. Przykładowo jeśli zarabiałeś 2000 Euro to w pierwszych dwóch miesiącach zasiłku dostaniesz 1500 Euro.

W kolejnych miesiącach zasiłkowych maksymalna kwota spada do 70% średniego wynagrodzenia. Czyli przy średnich zarobkach 2000 Euro będzie otrzymywać 1400 Euro.

Czy po otrzymaniu zasiłku można wyjechać do Polski?

Istnieje coś takiego jak zasiłek z transferem co oznacza, że po uzyskaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Holandii, możemy wystąpić do holenderskiego urzędu o zgodę na wyjazd do Polski w celu poszukiwania pracy.

Zgoda taka może zostać wydana jednorazowo na jednym okresie zasiłkowym na czas nie przekraczający 3 miesięcy. Po przyjeździe do Polski konieczne jest zarejestrowanie się w Polskim urzędzie pracy i regularne stawiennictwo, co bywa kłopotliwe. Dodatkowo urzędnicy miewają problemy z przesyłaniem dokumentów i niejednokrotnie Polacy tracili zasiłki w wyniku błędu polskiego urzędnika.

Można również wyjechać i poprosić zaufaną osobę o przekazywanie korespondencji. Jednak wówczas konieczne jest stawiennictwo w holenderskim urzędzie wedle wskazań z korespondencji co wymaga stałych wyjazdów. Skierowanie na targi pracy wymaga kilkudniowej obecności w Holandii. Dodatkowo jeśli w jakiś sposób urząd dowie się o naszym pobycie w Polsce może odebrać nam prawo do zasiłku (informacje może uzyskać chociażby z naszego konta bankowego).

Czy wysokość zasiłku z transferem jest inna niż jeśli przebywa się w Holandii?

Nie. Wysokość zasiłku pozostaje identyczna i nadal otrzymujemy tę samą kwotę w Euro.

Co w sytuacji gdy nie wiedziałem, że przysługuje mi zasiłek i wróciłem do Polski?

Są dwa rozwiązania:

  1. Jeśli przepracowałeś w Holandii 26 tygodni (6,5 miesiąca) bez urlopów, zwolnień chorobowych itp. To masz 2,5 miesiąca – 10 tygodni na powrót do Holandii i złożenie odpowiednich dokumentów.
  2. Jeśli nie udało się skorzystać z pierwszej opcji istnieje możliwość rejestracji jako bezrobotny w Polsce z odpowiednim drukiem z Holandii i uzyskanie zasiłku. Będzie on jednak przyznawany wedle polskich zasad i nie będzie równie wysoki co Holenderski.

admin