Zasiłek chorobowy w Holandii

Zasiłek chorobowy w Holandii

Legalne zatrudnienie w Holandii, tak samo jak w Polsce uprawnia osobę zatrudnioną do zasiłku chorobowego i uzasadnionego opuszczenia dni w pracy. Jednak w Królestwie Niderlandów występują pewne różnice w stosunku to tego jak na zwolnienie udajemy się w Polsce.

Jeśli źle się czuje i nie mogę pójść do pracy?

W większości holenderskich firm oraz agencji pracy istnieje konieczność zgłoszenia faktu choroby i swojej nieobecności w miejscu pracy do godziny 10 rano pierwszego dnia . Nie jest jednak niezbędne, podobnie jak w Polsce dostarczanie zwolnienia lekarskiego.

Jeśli informację o swojej chorobie przekażemy później niż w pierwszym dniu zachorowania może grozić nam to ukaraniem, obciążeniem wynagrodzenia lub w skrajnych przypadkach zwolnieniem.

UWV zostaje poinformowany o naszej chorobie przez pracodawcę lub agencję pracy, która nas zatrudnia.

UWAGA!

Twój pracodawca może w każdej chwili dokonać sprawdzenia autentyczności choroby. Nie powinieneś być zaskoczony telefonem lub odwiedzinami w domu. Z tego powodu konieczne jest zawsze podawanie aktualnych i prawdziwych informacji odnośnie zamieszkania.

Ważne informacje

1. Jeśli pracujesz jako osoba oddelegowana do pracy w Holandii przez polską firmę dowiedź się, w którym państwie Twój pracodawca dokonuje opłacania składek.
2. Jeśli jesteś zatrudniony w tzw. fazie A zatrudnienia choroba może skutkować zerwaniem kontraktu, jednak w dalszym ciągu istnieje możliwość pobierania zasiłku chorobowego z UWV.
3. Pracodawca musi dokonywać opłacania Twoich składek na ubezpieczenie społeczne dlatego upewnij się, że dopełnia swojego obowiązku, w przeciwnym razie koniecznie niezwłocznie zmień pracę.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy może otrzymać każdy pracownik, także tymczasowy. Jest on również przeznaczony dla osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Jego minimalna wysokość wynosi 70% dziennej stawki.

Zatrudnieni pracownicy powinni mieć składki opłacane przez pracodawców. Natomiast osoby, które prowadzą własną działalność powinny samodzielnie dokonywać opłacania składek na ubezpieczenie społeczne aby móc ubiegać się o zasiłek chorobowy w Holandii.

Pracownicy delegowani do pracy w Holandii przez polskie firmy, posiadający formularz 101 mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy zgodnie z polskimi zasadami. Konieczne wówczas staje się przesłanie odpowiednich dokumentów do ZUS-u. Jeśli natomiast przez dłuższy okres przebywają na terenie Holandii należy o zachorowaniu poinformować UWV najlepiej już w ciągu pierwszych 3 dni choroby, najszybciej jak to możliwe, a UWV prześle odpowiednie dokumenty do ZUS-u.

W jaki sposób ubiegać się o przyznanie zasiłku chorobowego?

Konieczność złożenia wniosku o przyznanie zasiłku chorobowego w UWV spoczywa na pracodawcy. Warto upewnić się, że wniosek oraz odpowiednie dokumenty zostały złożone przez pracodawcę lub dokonać samodzielnego złożenia wniosku.

Osoby znające jeżyk holenderski mogą skontaktować się telefonicznie 09009294.

Prawo holenderskie dopuszcza wypłacanie zasiłku chorobowego przez okres maksymalnie 2 lat – 93 tygodni. Jeśli po upływie tego czasu nadal stan zdrowia nie będzie zadowalający i nie będzie dawał możliwości powrotu do pracy można starać się o przyznanie renty. Dokładny czas wypłat zasiłku uzależniony jest od stanu zdrowia.

W przypadku gdy zostałeś zatrudniony przez agencję pracy i pozostajesz w fazie zatrudnienia A to pierwsze dwa dni zwolnienia chorobowego nie są płatne, w kolejnych fazach B oraz C pierwszy dzień jest bezpłatny.

W momencie gdy stan zdrowia ulega poprawie najlepiej możliwe jak najszybciej poinformować o tym fakcie zarówno pracodawcę jak i UWV.

Pracodawca nie wyraża zgody na zwolnienie chorobowe

W takiej sytuacji koniecznie skontaktuj się z UWV poprzez ich holenderska stronę lub odezwij się do nas. Zaniedbuje on Twoje prawa, pomożemy załatwić wszystkie dokumenty, pomożemy w tłumaczeniu i rozmowach z urzędnikami. Financiele ABC działa dla Polaków w Holandii – zapraszamy do kontaktu.

admin