Wynajem mieszkań w Holandii

Wynajem mieszkań w Holandii

Przyjeżdżając do obcego kraju, w początkowym okresie najlepszą opcją mieszkaniową jest wynajem. Możliwości i związane z tym faktem formalności mogą różnić się w obrębie terytoriów rożnych państw. Jeśli przeprowadzamy się do Holandii uzyskujemy następujące możliwości:

 • Wynajem mieszkania w sektorze prywatnym,
 • Wynajem mieszkania w sektorze najmu czynszowego.
 • Wynajęcie mieszkania w sektorze prywatnym

Opcja ta wiąże się najczęściej z wyższymi kosztami niżeli wynajem czynszowy. Lokal udostępniany jest nam za odpowiednią opłatą przez komercyjną organizację, zaś umowę podpisujemy z zarządcą lub maklerem. W zależności od organizacji na jaką się zdecydujemy ceny będą urozmaicone, jeśli jednak poszukujemy mieszkania do wynajęcia możemy zapisać się w takiej instytucji (odpłatnie) jako potencjalni klienci. Firmy te w przeważającej większości przypadków określają dolną granicę zarobków jaka kwalifikuje do możliwości najmu.

Wynajęcie mieszkania w sektorze czynszowym

Mieszkania czynszowe do wynajmu rozdzielane są wedle ściśle określonych zasad. Obowiązuje kryterium dochodowe a poziomie 38 000 Euro rocznie, którego kandydatom nie wolno przekroczyć. Warunki przyznawania mieszań do wynajmu określają również pewną ilość sytuacji życiowych, które uprawniają do pierwszeństwa. Aby uzyskać możliwość najmu konieczne jest w pierwszej kolejności zapisanie się korporacji mieszkaniowej. Zapis jest płatny na poziomie kilkunastu euro. W wielu holenderskich miejscowościach działające na ich terenie korporacje mieszkaniowe zrzeszają się i mieszkania rozdzielane są centralnie przez główną jednostkę.

Umowa najmu

Do sporządzenia umowy najmu powinno dojść za każdym razem gdy podejmuje się decyzję o wynajmie mieszkania. Musi ona zawierać następujące, podstawowe informacje:

 • Dane najemcy,
 • Dane wynajemcy,
 • Wysokość kaucji,
 • Wysokość czynszu,
 • Okres obowiązywania umowy,
 • Adres wynajmowanego mieszkania,
 • Opis wynajmowanego mieszkania – ilość pokoi, łazienka, kuchnia, balkon, taras, ogród itp.,
 • Datę rocznej podwyżki,
 • Czas oraz formę płatności,
 • Data, miejscowość, podpisy obydwu stron.

Wskazanym rozwiązaniem jest sporządzenie opisu stanu mieszkania w momencie udostępnienia oraz spisanie poziomu liczników. Dokument taki powinien zostać podpisany zarówno przez wynajmującego jak i najemcę. W momencie wyprowadzki, gdy umowa będzie rozwiązywana ułatwi to odbiór mieszkania.

Czynsz całkowity składa się z:

 • Czystego czynszu,
 • Kosztów serwisowych – opłaty wynikające z dostaw oraz usług świadczonych w danym mieszkaniu – woda, gaz, prąd, utrzymanie budynku.

Huurbescherming

Jest to szeroki zakres prawnej ochrony dla wynajemcy. Określający dokładnie prawa i obowiązki stron.
Obowiązki najemcy:

 • Dotrzymanie terminu wypowiedzenia najmu – minimum jeden miesiąc maksimum trzy miesiące wcześniej,
 • Wypowiedzenie umowy musi zostać sporządzone w formie pisemnej i nadane za pośrednictwem listu poleconego,
 • Nie ma konieczności podawania powodu wypowiedzenia,
 • Jeśli umowa najmu została podpisana na czas określony to jej zakończenie następuje w momencie wygaśnięcia kontraktu, jej wcześniejsze rozwiązanie możliwe jest tylko i wyłącznie za porozumieniem stron,
 • Złamanie przez najemcę zasad określonych przez umowę (nie płacenie ustalonego czynszu, uciążliwość dla otoczenia, powodowanie zniszczeń itp.) może skutkować jej wypowiedzeniem przez wynajemcę. Jeśli właściciel przekaże sprawę na drogę sądową, najemca uzyska maksymalnie czas jednego miesiąca na wyprowadzenie się,
 • Sprzedanie przez wynajemcę domu lub mieszkania nie skutkuje zakończeniem umowy najmu, obowiązuje ona nadal. Chęć nowego właściciela do zakończenia umowy musi zostać prawnie uzasadniona.

Obowiązki wynajemcy:

 • Okres wypowiedzenia wynajmu wynosi minimalnie 3 miesiące,
 • Wypowiedzenie wynajmu musi zostać przedstawione najemcy w formie pisemnej poprzez list polecony,
 • List musi zawierać przyczyny wypowiedzenia najmu, które są dopuszczalne przez prawo,
 • W przypadku wynajmu kilku niezależnym od siebie najemcom, każdemu z nich należy przesłać wypowiedzenie,
 • List powinien zawierać klauzulę iż najemca jest zobligowany do udzielenia w przeciągu 6 tygodniu odpowiedzi, iż wyraża zgodę na rozwiązanie umowy najmu. Brak odpowiedzi w określonym czasie może skutkować skierowaniem sprawy przez wynajmującego na drogę sądową – wydane zostaje orzeczenie o prawomocności wypowiedzenia umowy najmu oraz określona zostaje data ewentualnej eksmisji,
 • Wynajmujący ma również możliwość zakończenia kontraktu wynajmu w sytuacjach gdy umowa została podpisana jako tymczasowa, gdy najemca złamał zasady uwzględnione w umowie, gdy w trybie pilnym mieszkanie niezbędne jest mu do użytku własnego, gdy zmianie ulegną plany zagospodarowania przestrzennego lokalizacji w jakiej stoi budynek, gdy wygaśnie termin umowy najmu.

Komisja wynajmu – Huurcommissie

Komisja wynajmu jest niezależną organizacją stanowiącą wsparcie zarówno dla najemców jak i wynajemców. Jej zadaniem jest m.in. pomoc w łagodzeniu sporów pomiędzy stronami, pełni również rolę doradczą oraz informacyjną, wydawane są przez nią również orzeczenia w kwestii cen wynajmu, kosztów serwisowych czy kosztów utrzymania. Działanie komisji dotyczy jedynie mieszkań i np. garaży, nie wydawane są orzeczenia dotyczące pomieszczeń biurowych i innych lokali usługowych.

W jakich kwestiach można zgłosić się do komisji wynajmu?

 • Przedpłaty kosztów serwisowych,
 • Podwyższenia czynszu,
 • Poziomu czynszu po przeprowadzeniu remontu,
 • Kosztów serwisowych,
 • Obniżenia czynszu w oparciu o system punktacji,
 • Weryfikacji początkowego czynszu,
 • Czynszu „wszystko w jednym”,
 • Obniżenia czynszu z uwagi na brak przeprowadzania w domu jakichkolwiek prac serwisowych.

W przeciągu pierwszych 6 miesięcy od momentu podpisania nowej umowy najmu można zgłosić się do komisji, która na podstawie systemu punktowego określa maksymalną wysokość ceny najmu dla danej nieruchomości. Jurysdykcja sięga również sektora prywatnego. Jeśli cena najmu przekracza określoną punktami najwyższą wartość umowa taka przestaje być traktowana jako zliberalizowana i komisja ma prawo do orzeczenia obniżki czynszu, która jest wiążąca dla właściciela mieszkania.

admin