Umowa o pracę w Holandii

Umowa o pracę w Holandii

W Holandii podobnie jak w Polsce w cel podjęcia pracy należy podpisać stosowaną umowę. Obowiązujących jest kilka jej rodzajów. Holenderskie CAO stanowi zbiór poszczególnych zasad jakie są w pełni obowiązujące dla pracodawcy czy agencji oraz praw i obowiązków jakie przysługują pracownikowi w zależności od rodzaju zatrudnienia.

Jak wygląda podpisywanie umowy o pracę?

Po zgłoszeniu się do pracodawcy otrzymujemy odpowiedni formularz, na którym musimy wypisać swoje podstawowe dane osobowe. W niektórych przypadkach, zależnie od rodzaju pracy jaką będziemy wykonywać pracodawca może wymagać od nas przedstawienia poświadczenia o niekaralności.

W czasie gdy przyszły pracownik wypisuje swoje dane, osoba z która dopełniamy formalności wykonuje ksero naszego dowodu osobistego, potwierdzenia założenia konta w banku oraz numeru sofi.

Po dokładnym wypełnieniu formularza, pracodawca oddaje nam dokumenty i otrzymujemy do podpisu umowę. Te lepsze, bardziej szanujące pracownika agencje pracy przygotowują od razu dwie umowy jedną w języku polskim, drugą holenderskim, dzięki czemu nie mamy wątpliwości co podpisujemy. Zdarza się również przedstawianie umowy jedynie w języku holenderskim i dodawane aneksu w języku polskim, który tłumaczy pracownikowi co podpisał.

Co sprawdzić na umowie?

  1. Swoje dane – dokładnie przeczytajmy czy wszystko zostało odpowiednio przepisane i czy nie ma w nich żadnych błędów.
  2. Czy umowa zawiera stawę godzinową za pracę – jej występowanie na tym etapie jest niezbędne.
  3. Czy umowa wyznacza jakiekolwiek kary pieniężne.
  4. Czy umowa przewiduje kary za zerwanie umowy.
  5. Czy umowa wspomina o jakimkolwiek regulaminie z którym podobno się zapoznaliśmy i akceptujemy – jeśli tak to powinniśmy otrzymać jego kopię.
  6. W jaki sposób i z jaką częstotliwością będziemy otrzymywać wynagrodzenie – standardem w Holandii są przelewy w tygodniu raz na tydzień. Pojawienie się systemów zaliczkowych czy płatności „do ręki” powinno wzmagać naszą czujność.

Fazy – czyli holenderskie rodzaje umów

W Holandii każda umowa podpisywana z agencja pracy tymczasowej powinna przejść przez trzy kolejne etapy – Faza 1, Faz 2, Faza 3. Jednakże zwykle przejście z jednej fazy do drugiej jest dla pracownika bardzo wymagające – konieczny jest długi staż pracy i lojalność wobec agencji. Warto również wiedzieć iż wiele agencji stosuje najróżniejsze sztuczki aby uniemożliwić pracownikom przejście do kolejnej fazy. Gdy rozpoczniemy pracę warto więc podpytać innych o ich staż pracy i ogólnie atmosferę w firmie, pozwoli nam to uzyskać obraz jej uczciwości.

Umowa w Fazie A

Jest to pierwszy rodzaj umowy jaki podpisujemy z agencją. Ten etap zajmuje zwykłe około 1,5 roku początkowego zatrudnienia na terenie Holandii. Umowę tego rodzaju można nazwać śmieciową, gdyż nie określa ona w sztywny sposób takich elementów jak: czas pracy, ilość godzin w tygodniu do przepracowania czy też długość okresu wypowiedzenia. Pracując w tej fazie możesz w każdej chwili zrezygnować z pracy jak i zostać zwolnionym bez konkretnego powodu. Zdecydowanie minusem jest ciągła niewiadoma, wynikająca z braku stałego czasu pracy co w praktyce oznacza, że w jednym tygodniu możesz przepracować około 50 godzin, podczas gdy w kolejnym będziesz potrzebny jedynie na 5.

Umowa w Fazie B

Po upływie półtorej roku pracy w jednej agencji, w sposób niemal automatyczny Twoje zatrudnienie przechodzi do fazy B. W tym momencie otrzymujesz umowę o pracę na czas określony bądź nieokreślony, w której znajdzie się odpowiednio zakontraktowana ilość godzin, za które otrzymasz wynagrodzenie niezależnie od tego czy je przepracowałeś czy nie.

Umowa w Fazie C

Umowa przechodzi do fazy C po upływie kolejnych dwóch lat zatrudnienia w jednej agencji. Jest to moment, w którym otrzymujemy stały kontrakt, w którym zawarta jest m.in. informacja o braku możliwości zakończenia umowy przed upływem okresu wypowiedzenia.
Przebieg zatrudnienia i związane z tym możliwości jak również praktyki jakie stosują niektóre, w szczególności mniej uczciwe agencje nieco różni się od realiów jakie znamy z Polski. Jeśli nasuwają Ci się jakiekolwiek dodatkowe pytania, lub potrzebujesz pomocy w kwestiach formalnych związanych z pracą koniecznie skontaktuj się z nami! FinancieleABC działa z myślą o polakach, którzy wyemigrowali do Holandii i uczą się życia w nowym otoczeniu.

admin