Pomoc socjalna w Holandii

Pomoc socjalna w Holandii

W państwie Holenderskim jego obywatele oraz osoby zamieszkujące w kraju na stałe przez okres dłuższy niż 5 lat i spełniające pozostałe warunki mogą liczyć na socjalną pomoc w sytuacji gdy nie posiadają innego źródła utrzymania. Wysokość zasiłku o jaki można się ubiegać uzależniona jest od ustawowego minimum płacowego – w roku 2016 dla osób powyżej 23 roku życia 1524 Euro brutto miesięcznie.
Aby uzyskać prawo do pełnej państwowej emerytury w Holandii należy mieszkać w Królestwie Niderlandów przez co najmniej 50 lat.

Jakie formy pomocy socjalnej dostępne są w Holandii?

  • Bijstand – jest to pomoc dla osób bezrobotnych – w roku 2016 łącznie z dodatkiem wakacyjnym wynosi miesięcznie : 1389 Euro dla par zamieszkujących wspólnie oraz 972 Euro dla gospodarstw domowych jednoosobowych.
  • WW – zasiłek po utracie pracy. Jego wysokość uzależniona jest od poziomu ostatnich zarobków, stażu pracy oraz sytuacji osobistej.

Jakie dodatki socjalne można uzyskać w Holandii?

  • Kindgebonden budget – jest to dodatek rodzinny na dzieci. Jego przyznanie uzależnione jest od sytuacji rodzinnej, ilości dzieci i sytuacji finansowej. Można uzyskać pomoc w maksymalnej wysokości od 1000 do 2000 Euro rocznie.
  • Zorgtoeslag – jest to dopłata do ubezpieczenia zdrowotnego – jej przyznanie i wysokość zależna jest od sytuacji rodzinnej i może wynosić od 80 do 150 Euro miesięcznie.
  • Kinderopvangtoeslag – dodatek na opiekę nad dzieckiem. Jest to pomoc w opłaceniu żłobka/przedszkola. Jego wysokość to około 6 Euro za jedną godzinę pobytu dziecka w żłobku.
  • Kinderbijslag – zasiłek na dzieci niezależny od sytuacji finansowej ani rodzinnej. Jego wysokość uzależniona jest od wieku dziecka, wypłacany jest kwartalnie. W celu jego uzyskania konieczne jest przedstawienie zaświadczenia z polski iż nie pobieramy tu takich świadczeń i złożenie dokumentu łącznie z wnioskiem w SVB.
  • Huurtoeslag – jest to dotacja mieszkaniowa. Jej uzyskanie uzależnione jest od wysokości zarobków oraz wysokości czynszu mieszkaniowego. Czynsz nie może być wyższy niż 699 Euro.

Inne elementy pomocy socjalnej w Holandii

ANW – renta wdowia – Większości wdów przysługuje taki zasiłek, który stanowi aż 70% najniższego wynagrodzenia czyli 1167 Euro miesięcznie.
AOW – zasiłek emerytalny – przysługuje wszystkim holenderskim obywatelom w wieku 65-67 lat, którzy mieszkają w kraju przez co najmniej 50 lat. Jego wysokość to 1138 Euro miesięcznie dla samotnych oraz 1542 Euro dla par. Sytuacja rodzinna jest więc ściśle związana z wysokością emerytury.

admin