Normy czasu pracy w Holandii

Normy czasu pracy w Holandii

aby zamieszkać w Holandii. Cztery dni pracujące w tygodniu i trzy dni wolne od pracy. Jest to na razie tylko propozycja holenderskiej Partii Pracy, która nie jest pozbawiona mocnych argumentów. Więcej wolnego czasu można byłoby spędzać z rodziną, z przyjaciółmi.

Długi weekend w Holandii może stać się faktem, także dla pracujących tu Polaków. Wynagrodzenie za krótszy czas pracy może być przecież na przyzwoitym poziomie. Pracodawcy poniosą z tego tytułu pewne koszty, ale otrzymaliby wsparcie finansowe. Jednak nie powinien być to dla nich obowiązek.

Jaka jest obecnie norma czasu pracy w Holandii?

Do końca 2015 roku pracownik w Holandii, może pracować na jednej zmianie, maksymalnie 12 godzin.
W tygodniu jest to 60 godzin pracy i ważne, aby nie przekroczył tej normy. Jednak ten maksymalny, tygodniowa norma czasu pracy, nie może być stosowany w każdym tygodniu.

Tygodniowy wymiar czasu pracy, ale w okresie 4 tygodni, nie powinien przekroczyć średnio 55 godzin. Natomiast w okresie 16 tygodni pracy, nie powinien przekroczyć, średnio 48 godzin pracy w tygodniu.
Pracodawca, wspólnie z pracownikiem, uzgadniają normę czasu pracy w danym dniu czy w danym tygodniu.

Jak długo trwa odpoczynek po pracy i w pracy?

Pracownik po każdym dniu pracy musi mieć przerwę trwającą, co najmniej 11 godzin, zanim znów podejmie pracę. Kiedy pracuje 5 dni w tygodniu, przerwa na odpoczynek powinna trwać minimum 36 godzin, po tygodniu pracy.

Zatrudniony może mieć dłuższy tydzień pracy, ale w o okresie 14 dni, nie będzie pracował nieprzerwanie, przez okres, co najmniej 72 godziny. W takim przypadku odpoczynek może być rozdzielony na dwie części,
w minimalnym wymiarze 32 godzin.

Pracownik, który pracuje, co najmniej 5 i pół godziny, ma prawo do 30 minut przerwy, którą może podzielić na dwie, po 15 minut każda. Natomiast pracownik, który pracuje dłużej niż 10 godzin, ma prawo do 45 minut przerwy, którą może podzielić na części, w minimalnym wymiarze 15 minut.

Czy w niedzielę ma się obowiązek pracować?

Praca w niedzielę jest obowiązkowa tylko wówczas, gdy zostało to ustalone pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, w umowie o pracę. Jednak praca wykonywana w niedzielę musi mieć swoje uzasadnienie, wymaga tego rodzaj pracy lub jej charakter.

Pracownik ma prawo, do co najmniej 13 wolnych niedziel, w okresie jednego roku. W porozumieniu zbiorowym CAO może być ustalona mniejsza ich liczba, ale pracownik musi wyrazić na to swoją zgodę.

Wszystkie normy czasu pracy w Holandii, a także czasu przerw w pracy, są ściśle przestrzegane przez pracodawców. Prawo holenderskie nie dopuszcza wykonywania pracy w akordzie!

admin