Meldunek w Holandii

Meldunek w Holandii

Jeśli powód naszej obecności w Holandii jest inny niż turystyczny, tj. zamierzamy podjąć pracę – zarówno czasową jak i osiedlić się na stałe koniecznie jest zalegalizowanie swojego pobytu czyli zameldowanie się w gminie jako mieszaniem Holandii.
W trakcie rejestracji w Gminie Ewidencji Mieszkańców otrzymamy specjalny numer BSN (Burgerservicenummer). Jego posiadanie będzie również konieczne w celu załatwienia następujących formalności:

 • Zapisanie dziecka do szkoły,
 • Korzystanie z opieki lekarza pierwszego kontaktu,
 • Korzystanie z opieki szpitalnej,
 • Kupno lub wynajem mieszkania.

Rejestracja w Gminie Ewidencji Mieszkańców nie podlega żadnym opłatom.

Formy rejestracji:

 • Rezydent – mieszkaniec Holandii – ta opcja związana jest z koniecznością przestrzegania konkretnych obowiązków oraz posiadaniem określonych praw. Niezbędne staje się regularne uiszczanie gminnych podatków. Wśród praw zyskujemy możliwość zapisania się do spółki mieszkaniowej, prawo uzyskania dodatku mieszkaniowego czy zarejestrowania dzieci do szkoły. Jako rezydenci meldują się osoby planujące pobyt w Holandii przekraczający 4 miesiące. Formalności należy dopełnić w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania w terminie nie przekraczającym 5 dni od dnia przyjazdu. Jeśli zameldowaliśmy się jako nierezydent i planujemy przedłużenie pobytu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w urzędzie gminy zgodnym z aktualnym miejscem naszego pobytu. Jeśli w Holandii przebywają z nami partner lub dzieci konieczne jest również ich osobiste stawiennictwo w urzędzie w celu rejestracji.
 • Nierezydent – osoba przebywająca w Holandii czasowo, przez okres krótszy niż 4 miesiące, np. w celu podjęcia pracy sezonowej. Rejestracja w takiej formie stanowi wówczas konieczność w celu podjęcia legalnego zatrudnienia oraz w celu wynajęcia mieszkania na czas pobytu. Meldunku takiego można dokonać w jednym z funkcjonujących 18 gminnych urzędów, które dysponują osobnym punktem obsługi dla tego celu. Aby dokonać rejestracji konieczne jest posiadanie ze sobą ważnego dowodu lub paszportu. Możliwe jest również zarejestrowanie/ zameldowanie partnera dzieci, jeśli wspólnie z nami będą przebywać w Holandii, wówczas od nich również będą wymagane ważne dokumenty tożsamości.

Dokumenty niezbędne do dokonania meldunku

 • Ważny dokument tożsamości – może to być dowód osobisty lub paszport – odpowiedni musi posiadać każda zgłaszająca się osoba,
 • Numer podatkowo-ewidencyjny BSN – przy pierwszorazowym meldunku jest on nadawany,
 • Umowa najmu bądź kupna mieszkania w Holandii,
 • Akt urodzenia,
 • Jeśli mieszkamy u kogoś konieczne będzie posiadanie oświadczenia sporządzonego i podpisanego przez daną osobę oraz kopia jej dowodu tożsamości.

Zmiana miejsca zamieszkania

 • Przeprowadzka w obrębie tej samej gminy powinna zostać zgłoszona w urzędzie.
 • Przeprowadzkę do innej gminy należy zgłosić w nowej gminie.
 • Osoby zarejestrowane jako rezydent muszą zgłosić swój powrót do Polski w urzędzie gminy.
 • Osoby zarejestrowane jako nierezydent nie muszą zgłaszać w gminie powrotu do rodzinnego kraju.
 • Zarówno rezydenci jak i nierezydenci w wypadku powrotu do kraju zachowują swój numer BSN i w razie konieczności mogą ponownie skorzystać z niego w przyszłości.

Napisz do nas już teraz jeśli potrzebujesz wsparcia w załatwieniu formalności w urzędzie gminy. Możemy wesprzeć Cię w tłumaczeniu odpowiednich dokumentów i dokonaniu wszelkich formalności, dzięki czemu cały proces stanie się znacznie łatwiejszy.

admin