Warning: Missing argument 2 for Livemesh_VC_Addons::custom_css_classes_for_vc_row() in /home/users/radosl06/public_html/domains/financieleabc.nl/public_html/wp-content/plugins/addons-for-visual-composer/livemesh-vc-addons.php on line 349
Formularz rozliczeniowy za rok podatkowy:
Dane osobowe
imię i nazwisko:
data urodzenia:
BSN (SOFI):
Dane Kontaktowe
numer telefonu:
e-mail:
Adres w Polsce
ulica i nr:
kod pocztowy:
miejscowość:
Adres w Holandii
ulica i nr:
kod pocztowy:
miejscowość:
Rachunek Bankowy
nr rachunku bankowego nl:
Rachunek Bankowy - Polski
nazwa banku:
nr Iban:
nr SWIFT (BIC):
Informacje
zameldowany w Holandii:
taknie
data zameldowania
posiadam nieruchomość w Holandii:
taknie
data zakupu nieruchomości:
Współmałżonek
imię i nazwisko:
data urodzenia:
Data ślubu:
Dzieci
imię i nazwisko:
data urodzenia:
imię i nazwisko:
data urodzenia:
imię i nazwisko:
data urodzenia:
imię i nazwisko:
data urodzenia:
imię i nazwisko:
data urodzenia:
imię i nazwisko:
data urodzenia:
imię i nazwisko:
data urodzenia:
imię i nazwisko:
data urodzenia:
Załączniki
kopia dowodu osobistego:
kopia Jaaropgave:
Uwagi
Przesyłając powyższy formularz onajmiam iż zlecam wykonanie rocznego rozliczenia podatkowego na moją rzecz przez Financiele ABC.
Potwierdzam, że wszystkie przesyłane dane i informacje są zgodne z prawdą, oraz akeptuję iż Financiele ABC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność danych umieszczonych na powyższym formularzu.
Zaświadczenie o dochodach do pobrania
2015
2016