Bezpłatne kursy językowe

Bezpłatne kursy językowe

Od roku 1998 obowiązuje w Holandii prawo o integracji nowoprzybyłych – De Wet Inburgering Nieuwkomers – WIN. Nakłada ono obowiązek na obywateli spoza UE oraz uchodźców odbycia bezpłatnego kursu językowego, jednocześnie omawiającego wiedzę o Holandii, jej tradycje, obyczaje, prawa. Daje to także możliwość uczestniczenia w takim kursie innym przyjezdnym, w tym m.in. polakom, jednak konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Możliwość uczestnictwa w kursie uzależniona jest od finansowych możliwości konkretnej gminy i leży całkowicie w jej kompetencji. Od polskich obywateli wymaga się posiadania meldunku w Holandii oraz sofi-nummeru.

W celu zapisania się na kurs konieczne jest zgłoszenie się w urzędzie gminy zgodnym z naszym miejscem zamieszkania. Przed rozpoczęciem szkolenia odbywa się badanie, noszące nazwę Inburgeringonderzoek. Jego zadaniem jest możliwie jak najbardziej precyzyjne określenie planu nauki dla osoby zainteresowanej.

Pierwszym etapem jest wstępna rozmowa, która sprawdza naszą znajomość języka niderlandzkiego oraz ogólną wiedzę na temat Holandii. Następnie omawiane są plany zawodowe osoby ubiegającej się o uczestnictwo w kursie. Wynika to z faktu iż głównym celem nauki poza językiem jest pomoc w znalezieniu pracy lub w podniesieniu kwalifikacji i możliwości zawodowych osobom już pracującym.

Przeciętnie kurs integracyjny złożony jest z 600 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się przez okres 1-1,5 roku. Dokładny czas uzależniony jest od wstępnej znajomości języka holenderskiego przez osobę zainteresowaną.

Sam kurs jest całkowicie refundowany przez urząd gminy. Jednak wszelkie niezbędne materiały edukacyjne uzależnione są już od konkretnej gminy i jej możliwości. W Amsterdamie otrzymuje się je za darmo, zaś w Hadze konieczne jest zapłacenie za nie z własnej kieszeni. Koszt przeprowadzenia egzaminu końcowego to 270 Euro. Jeśli zdamy go za pierwszym podejściem nie musimy nic płacić, jednak w razie niepowodzenia konieczne staje się samodzielne opłacenie kolejnego podejścia.

Jeśli bezpłatny egzamin integracyjny jest dla nas interesujący najlepiej zasięgnąć na jego temat szczegółowych informacji w najbliższym urzędzie gminy lub zgłosić się do nas. Możemy pomoc we właściwym zrozumieniu wszelkich warunków.

Przed przystąpieniem do kursu powinniśmy się dokładnie zapoznać z jego regulaminem. Jeśli nie wywiążemy się z umowy może skończyć się to nałożeniem grzywny.

Jednym z warunków ukończenia kursu jest frekwencja na poziomie 80% tak więc również dokładnie zapoznajmy się z czasem kursu oraz rozkładem zajęć aby nie kolidował nam z innymi zajęciami i pracą

Dla matek

Panie posiadające małe dzieci mogą liczyć na zwrócenie kosztów opieki nad dzieckiem w czasie trwania kursu. Wynika to z chęci urzędów gminy do zachęcenia możliwie jak największej ilości osób do uczestnictwa w kursie.

admin