Mogelijkheden

AANBOD VOOR BEDRIJVEN

Ik doe de boekhouding voor ZZPers, evenals andere economische entiteiten. Kies voor professionele boekhoudingsdiensten in Nederland, waarmee je in staat zult zijn om de aandacht volledig te schenken aan het voeren van jouw bedrijf, zonder zorgen te maken!

Maak gebruik van de brede waaier van de door mij aangeboden diensten:

 • Hypotheken en leningen in Nederland
 • Kopen en verkopen van onroerende goederen
 • Verzekeringen – volledig gamma
 • Hypotheken, leningen en kredieten voor bedrijven die hun activiteiten buiten het Poolse grondgebied voeren
 • Volledige zakelijke aanbod

Ondersteuning bij de bedrijfsoprichting

 • Boekhouding van A tot Z
 • Administratie van bezoldigingen
 • Het houden van een virtueel kantoor
 • Copywriting
 • Websites
 • Reclame in Nederland
 • Andere

VOOR PARTICULIEREN

Ben je net naar Nederland gekomen of ben je hier al wat langer? Als je de taal niet kent of weet niet hoe je de formaliteiten moet regelen, maak contact met mij op en ik zal je met veel officiële zaken helpen. Maak gebruik van professionele ondersteuning waardoor je in staat zult zijn om je vleugels in Nederland uit te slaan.

Aan particulieren bied ik:

 • Melding
 • Belastingzaken – beroepschriften bij de Belastingdienst
 • Huis aan- en verkoop
 • Bijstand bij verhuur van een woning
 • Bijstand bij verhuur van een sociale woning
 • Zorg-, kinderopvang- en huurtoeslagen
 • Ziektekostenverzekeringen en andere verzekeringen, volledig aanbod, professionele adviesverlening
 • Schadevergoedingen na ongeval of ongeluk
 • Bijstand bij het openmaken van een bankrekening
 • Kredieten en leningen
 • BSN Identificatienummer
 • Elektronische handtekening (DigiD)
 • Vertalingen van documenten en correspondentie
 • Hulp bij het aanmelden voor een gratis taalcursus
 • Invullen van formulieren en verzoekschriften
 • Uitkeringen bij ziekte en werkloosheidsuitkeringen

Sparen en beheer van het huishoudbudget

Weet je niet hoe je op een effectieve wijze geld kunt sparen? Wil je op een effectieve wijze beheer over het huishoudbudget voeren? Kom voor een gratis consultatie en kijk welke diensten jouw financiën kunnen verbeteren!

Dit zijn de diensten met betrekking tot het beheer van het huishoudbudget waarmee je je benen terug zult krijgen:

 • Optimatilasering van de huishoudkosten
 • Besparingen in de huishoudelijke uitgaven
 • Advies met betrekking tot beleggingen en besparingen
 • Methodes voor het zoeken naar een baan
 • Sorteren en segregatie van documenten
 • Aanvraag betreffende persoonlijk faillissement
 • Aanvraag lening van de Sociale Bank
 • Spreiding van een betaling op termijnen
 • Schuldenafbouw
 • Energie-, telefoonbesparingen
 • Bijstand bij verhuur van een woning
 • Sociale woning – inschrijving en reageren
 • Schadevergoedingen na ongeval of ongeluk
 • Bijstand bij aankoop van een ziektekostenverzekering
 • Opstellen en vertalingen van correspondentie
 • Sorteren en segregatie van documenten
 • Leningen in Polen voor mensen die in het buitenland verdienen

Andere diensten

Zie andere diensten die een deel van mijn aanbod uitmaken:

 • Vakbonden in Nederland – bijstand, ondersteuning
 • Andere formaliteiten die met het verblijf in Nederland verband houden
 • Andere administratieve zaken die je niet zelf kunt regelen
Bel mij!